ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานเว็บ kidhero.co นี้ ได้กล่าวถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขเพื่อให้ผู้ใช้งานเข้าใจและยอมรับถึงการนำข้อมูลต่างๆ ไปใช้งานดังนี้

  1. เพื่อให้ผู้ใช้งานไม่พลาดข้อมูลข่าวสาร และโอกาสรับข้อเสนอที่สำคัญ ผู้ใช้งานยินยอมรับข้อมูลส่วนลด โปรโมชัน คอร์สเรียน ข่าวสาร กิจกรรม
  2. เพื่อให้ผู้ใช้งานได้รับข้อมูลที่อาจสนใจ ผู้ใช้งานยินยอมให้ Kidhero วิเคราะห์และทำความเข้าใจพฤติกรรม และติดต่อกลับผ่านช่องทางที่ผู้ใช้งานให้ไว้ เพื่อแนะนำคอร์สเรียน หรือบริการของ Kidhero ที่เหมาะสมต่อไป
  3. เพื่อให้ผู้ใช้งานได้รับประสบการณ์ที่ดีในการใช้บริการ ผู้ใช้งานยินยอมให้ Kidhero ติดต่อกลับเพื่อสอบถามความคิดเห็น และนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้วิเคราะห์ วิจัย ทำสถิติ พัฒนาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ